Havajská masáž LOMI-LOMI

Havajská masáž LOMI-LOMI je výnimočná terapia, je špecifická striedaním dlhých rytmických ťahov a silnejšími tlakmi prstami, dlaňami a práve predlaktím. Stimuluje krvný obeh a lymfatický systém, detoxikuje a odstraňuje bolesť, únavu a napätie.

Havajská masáž „Lomi Lomi“ je masáž, ktorá celé storočie sa prevádza na Havajských ostrovoch, odkiaľ pochádza. Vychádza z plynulých masážnych hmatov. Tieto masážne hmaty majú vysoký relaxačný a terapeutický účinok a vyznačujú sa svojou rytmikou a energetickým potenciálom si získala mnoho priaznivcov. Prirodzenou súčasťou Havajskej masáže "Lomi Lomi" je aj používanie arómaterapie a exotických olejov, ktoré umocňujú pocit relaxacie, kľudu a pohody.

Pôvodní obyvatelia Havaja sa dívajú na prúdenie energie takto: Myšlienka alebo presvedčenie vie zablokovať prúdenie energie úplne rovnako ako to vie svalové napätie. Havajská masáž Lomi-Lomi uvolňuje svalové blokády a podporuje prúdenie životnej energie harmonickým smerom. Havajská masáž Lomi-Lomi nie je len fyzickou skúsenosťou, ale dotýká sa aj emocionálnej, mentálnej a spirituálnej sféry ľudského bytia. Pôvodní obyvatelia -polynézania zjednocujú všetky aspekty tela. To znamená, že telesné, duševné, emocionálne a duchovné telo společne formuje človeka. Havajčania sa držia názoru, že keď je harmonizácia masáži správne prevedená na jednej úrovni, zasahuje aj do ostatných úrovniach ľudského organizmu.

Masáž je robená plynulými rytmickými pohybmi pomocou dlane a predlaktia. Pocit z masáže je ako jemné vlny prechádzajúce cez telo. Dalším rysom je to, že dve odlišné části tela sú masírované v rovnakom momente. Napríklad jedna paža alebo dlaň pracuje na rameni a druhá dlaň pracuje na protiľahlom kyčli. To pomáhá úplne sa uvolniť. Pokiaľ sa nepracuje na izolovaných částiach tela, tak sa dosiahne hlbokého pocitu rovnováhy a harmonie.

Havajská masáž Lomi-Lomi je rytmickejšia a intenzivnejšia masáž než ostatné masáže. Vtedy je vhodná pre klientov s dobrým svalovým základom, alebo klientov silnejšej postavy. Táto masáž sa robieva na masážnom lôžku s relaxačnou hudbou a za použitia esenciálnych olejov. Alebo je masáž robená s veľmi jemnými a plynulými technikami využívajúc nielen dotyky dlaní, ale i dlhé ťahy predlaktia. Dlhé, jemné ťahy sa plynule a rytmicky striedají so silnejšími tlakmi, pričom dochádza k hlbokej relaxacií po stránke telesnej aj psychickej.

Veľmi dobre pôsobí na uvoľnenie svalovej spazmy a  bolesti. Často je označovaná za perlu mezi masážami a má prezývku Loving Hands (láskavé ruky).

Mezi hlavní účinky havajské masáže Lomi-Lomi patria:

  • Masáž stimuluje krvný obeh a lymfatický systém.
  • Havajská masáž hlboko relaxuje a harmonizuje organizmus.
  • Masáž odstraňuje svalovú bolesť, únavu a napätie.
  • Tato masáž veľmi dobre a efektivne uvoľňuje kĺbové spojenia.
  • Havajská masáž, ako aj iné masáže, pomáhá detoxikacií organizmu.