Ajurvéda

Ajurvéda je jedna z najstarších liečebných metód. Pochádza z Indie, jej prvopočiatky sú zaznamenané v období pred 5 000 rokmi a používa sa dodnes. Zaoberá sa telesným, ale aj duševným zdravím a harmóniou. Dostala preto prívlastok ,,matka medicíny“.Jej pomenovanie pochádza zo slov ayur, čo znamená život a dlhovekosť, a véda, náuka o ňom.Ajurvéda je teda vedou o živote. Je založená na princípoch po tisícročia overených v živote, ktorý je v súlade s prírodnými zákonmi a biorytmami.

Podrobne sa zaoberá nielen liečbou, ale aj prevenciou chorôb a dlhovekosťou. Podľa telesnej konštitúcie, rasy a klimatických podmienok odporúča individuálne zloženú stravu, cvičenie a celkovú životosprávu. Podľa ajurvédy je zdravie založené na rovnováhe troch životných energií – dóš – a na rovnováhe tela a mysle. Podstata ochorenia je daná nerovnováhou. Telo vyjadruje túto nerovnováhu prostredníctvom prejavov ochorenia. S príslušnou výživou a inými formami liečby, predovšetkým masážami, pomáha ajurvéda slabej činnosti jednotlivých dóš a buď ju podporuje alebo   dóše oslabuje. Ajurvéda ako zlatá stredná cesta údajne umožňuje dosiahnuť túto rovnováhu, teda zdravie a dlhovekosť.

Ajurvéda sa zaoberá celým človekom a lieči príčinu choroby. Smeruje k zachovaniu rovnováhy energie v tele, najdôležitejšej podmienky zdravia. V ajurvéde sa používajú len prírodné liečebné prostriedky bez nežiaducich účinkov.Terapia by mala zahŕňať všetky aspekty života- čiže stravu, bylinné preparáty, cvičenie, odpočinok, zmenu životného štýlu, terapeutický rozhovor a masáže.

Ajurvéda má rovnako ako byliny, ktoré používa, široké spektrum pôsobenia. Podobne ako v čínskej medicíne aj podľa ajurvédy je človek zložený z piatich elementov, a to zo zeme, priestoru, ohňa, vody a vzduchu. V čínskej medicíne namiesto priestoru je kov.

  • U človeka zem predstavuje štruktúru orgánov a tkanív, teda hmotu (kostru, svaly). Charakteristickým príznakom tohto elementu je pevnosť, stálosť a tvrdosť. Zem je ustálená látka.
  • Priestor sú telesné dutiny (krv, lymfa). Pole, z ktorého všetko vychádza a do ktorého sa všetko vracia. Priestor, v ktorom sa odohrávajú udalosti.
  • Oheň kontroluje zažívanie (enzýmy), inteligenciu (sila), ktorá dokáže premeniť látku z tuhého stavu na tekutý a naopak.
  • Voda, to sú telesné tekutiny (lymfa, krv, voda). Jej charakteristickým znakom je prúdenie. Voda je látkou bez stability.
  • Vzduch predstavuje telesné pohyby – plynný stav hmoty. Charakteristickým je pohyb a dynamika. Je existenciou bez tvaru.

Päť životných prvkov kondenzuje do troch dóš. Dóše sú pomenované pôvodnými slovami zo sanskritu: váta, pitta a kapha. Každý jedinec je neopakovateľnou kombináciou vznikajúcou v okamihu počatia. Pre väčšinu ľudí je typické, že prevláda jeden alebo dva princípy. Ajurvéda kladie väčší dôraz na masáž hlavy a používanie oleja vo vnútri ucha. Veľký význam má taktiež masáž palcov na nohách a masáž chodidiel. Ajurvédska masáž je obvykle energická a osviežujúca, masírovaný mení niekoľkokrát svoju polohu. Zahŕňa taktiež stláčanie tlakových bodov, v ktorých sa križujú energetické dráhy. Bloky na týchto dráhach obmedzujú činnosť organizmu, masáž ich pomáha uvoľniť.

Klasická masáž (nemecky)
{youtubejw}OlDXGrcsTYQ{/youtubejw}