Bolesti pri úsade (akútnom lumbagu)

Aký je charakter bolesti?

Bolesť je veľmi prudká, náhla, šklbavá a boda' krížová chrbtica a len ťažko rozlíšu- jeme, čo vás vlasne bolí. Bolesť trochu povolí v pokojnej polohe a v teple reagujete na akýkoľvek najmenší pohyb.

Čo vás bolí?

Celá oblasť bedrovej chrbtice a sedacej časti. Stáva sa, že bolesť vystreľuje do obidvoch dolných končatín. Býva I prudká, že vyvoláva nevoľnosť.

Kedy sa bolesť prejavuje?

Často keď sa po dlhej práci vzpriamite zo zohnutej polohy. Pri dvíhaní so súčasnou rotáciou tela. Keď skáčete pri ktorých otáčate trup a zohýname sa. Riskantné je aj vystupovať a nastupovať z auta. Bolesti pri úsade sa zosilnia pri pohybe, ale zväčša že ích pociťujete aj v pokojnej polohe.

Čo vyvoláva bolesť?

Platnička alebo úlomok platničky tlačí na nervový koreň.

Ako reaguje telo na bolesť?

Reflexným stuhnutím. Bolesť nastupuje tak prudko a náhle. že postihnutý sa nevie narovnať. Spravidla bolesť ustúpi po niekoľkých dní.

Čo robit pri úsade a akútnom vyklenutí medzistavcových platničiek:

  • Ľahnúť si na chrbát na termofor alebo na elektrický vankúš čo najopatrnejšíe s vyššíe položenými nohami, boky a kolená by mali vytvárať 90° uhol. Celé predkolenie si podložte vankú­šom .
  • Zostaňte ležať v posteli.
  • Rašelinové alebo bahenné zábaly a ležanie v polohe, ktorá odľahčuje bolestivé miesta.
  • Ak je to možné, ľahnite sí bruchom na vankúšom obloženú hranu stola alebo operadlo ťažkého kresla a nechajte panvu uvoľnene visieť cez okraj .