Bolesti pri poruchách platničiek

Aký je charakter bolesti?

Závisí od veĺkosti poruchy a miesta, kde sa platnička nachádza. Často je prudká, bodavá, niekedy aj ťahavá a vystreľuje do nohy. Niekedy vyvolá ischiatickú bolesť. Inokedy iba mravenčenie, prípadne trpnú dolné končatiny.

Čo vás bolí?

Všetky štruktúry , na ktoré tlačia vyklenuté platničky, alebo ich fragmenty. Bolia nervové korene, napr. sedací nerv, klbové púzdra a okolité svalstvo.

Kedy sa bolesť prejavuje?

Často to závisí od pohybu. Bývajú aj obdobia bez bolesti, aj polohy, v ktorých sa bolesť neprejavuje. Problémy vznikajú ráno, keď vstávate z postele, keď stojíte v zohnutej polohe, napríklad pri raňajšej hygiene, alebo keď zo sedu treba vstať a naopak. Vefmi bolestivé býva aj nastupovanie a vystupovanie z auta, dlhšie šoférovanie, kašlanie alebo kýchanie.

Čo vyvoláva bolesť?

Vyklenuté platničky tlačia na okolie. Mimoriadne prudká býva bolesť, keď sa úlomok platničky usadí v nervovom výstupe a priškrtí nervový koreň.

Ako reaguje telo na bolesť?

Obranne napne svalstvo, mimovoľne si nachádza úľavovú polohu - podobne ako pri úsade, ale postupne, nie náhle. Tým sa redukujú mnohé pohybové úkony: zohýnanie, dvíhanie nohy pri naťahovaní si pančúch, aj práca v záhradke býva čoraz zložitejšia a napokon nemožná. Pri nešťastne vyklenutej platničke môže niektorý nervový koreň ochrnúť: vtedy už neviete zodvihnúť nohu, máte ťažkosti s mechúrom a konečníkom.

Ako vám môže pomôcť terapeut pri úsade a vyklenutí medzistavcových platničiek:

  • Liečebnou gymnastíkou, teplom. ožarovanim, bahennými zábalmi, masážami. Len čo sa napäté svalstvo uvoľní, naťahovaním bedrovej chrbtice, aby sa znížil tlak na nervové korene, Extenziu možno kombinovať s teplom (rašelinové alebo bahenné zábaly). Len čo to bolesť dovolí, opatrnou mobilizáciou bedrovej chrbtice, čo sa podari predovšetkým vo visiacej polohe. Zvlášť vhodné sú rebriny, na ktorých pacient uvoľnene visí.
  • Len čo akútne štádium pominie, treba nacvičovať správne držanie tela, aby odľahčenie nervových koreňov prevzal "svalový korzet". Tieto cviky sú základnou terapiou všetkých bolestivých stavov vyvolaných poškodením medzistavcových platničiek chrbtice