Bolesti v krížovo - panvovej štrbine

Aký je charakter bolesti?

Bolesť je vefmi rozdielna, často pichfavá, nepociťujete ju vždy v kíbe, ale na povrchu. Často vystreľuje do slabín.

Čo vás bolí?

KÍbová štrbina medzi krížovou kosťou a panvou, prípadne aj príslušné panvové väzy. Navyše aj okostica susednej panvovej kosti: najmä dobre hmatatefný hrbol na pravej alebo na favej strane vedľa kíbovej jamky na krížovej kosti.

Kedy sa bolesť prejavuje?

Väčšinou závisí od pohybu. Často sa objaví pri dlhom sedení alebo státí, ale aj pri dvíhaní či nosení.

Čo vyvoláva bolesť?

Dráždenie niektorých oblastí, najmä okostice a väzov. Privwľký pohyb, zablokovanie kÍbovej štrbiny.

Ako reaguje telo na bolesť?

Telo hľadá úľavovú polohu, usiluje sa obmedziť bolestivé pohyby.