Bolesti v krížoch

Aký je charakter bolesti?

Bolesť závisí od stupňa porušenia medzistavcovej platničky. Vzniká tlak na okolité štruktúry a vyvoláva tupú a bodavú bolesť. Môže však vystrelovať až do dolných končatín. Nieke¬dy sa to prejavuje ako mravenčenie alebo pocit stŕpnutia. Picha¬vá bolesť bez vystrerovania vzniká zablokovaním platničky alebo jej nestabilitou, ktorá spôsobuje dráždenie a zablokova¬nie malých medzistavcových kÍbov.

Čo vás bolí?

Zväčša dolné stavce bedrovej chrbtice v mieste, kde prechádzajú do krížovej kosti, ale aj väzy okolo kÍbových puzdier malých medzistavcových kÍbov. Bolia pevné väzy po celej dÍžke chrbtice, ktoré sú spojené s kostnou časťou stavcov a platničkami.

Kedy sa bolesť prejavuje?

Zväčša pri pohybe alebo pri určitom držaní tela, najmä keď sa zohneme alebo niekedy keď sa prudko prehneme dopredu s vytočenými krížami. V noci býva bolesť miernejšia. Po dlhom oddychu sa môže prejaviť ako náhla bolesť, napríklad ráno pri vstávaní sa zosilní zvislým tlakom chrbtice. Často sú aj obdobia, ked vás nič nebolí, ktoré môžu trvať hodinu, ale aj niekoľko dní.

Čo vyvoláva bolesť?

Vyklenutá platnička alebo jej odlomená, von vytlačená časť tlačí na koreň nervu, ale aj na väzy a okosticu. Keď sa uvorní platnička, môžu sa posunúť malé medzistavcové kÍby a začnú bolieť. Bolestivé je aj obranné stuhnutie svalstva.

Základné pravidlá:

 • Nespať na bruchu - už aj tak dozadu prehnutá krčná chrbtica sa nesprávne vychýli ešte viac.
 • Dbajte na správnu polohu hlavy pri spaní - podložte ju pevným vankúšom, aby ste zaistili jej stabilitu. Na stabilitu hlavy je dôležité podložiť ju pevným vankúšom. Dbajte, aby pri polohe na boku vankúš zaplnil uhol plece - krk .
 • Upravte si denný pohybový stereotyp - napríklad pri šoférovaní mnohí sedia v aute nízko. Otestujte sa, či aj pri správnom držaní hlavy dobre vidíte. Palcom si podoprite bradu, vysúvajte ju smerom dopredu, aby sa vám natiahla krčná chrbtica. Ak ešte vždy máte pocit, že vidíte dobre, sedadlo má správnu polohu. Ak potrebujete sedieť vyššie, podložte si sedadlo pevnou podložkou.
 • Aj na pracovisku dbajte, aby výška stola bola v súlade s výškou stoličky.

Ako si môžete pomôcť

 • Teplom uvoľnite napnuté šijové svalstvo. Vyskúšajte si, čo vám pomáha: elektrický vankúš, vlhký a teplý obklad, horúca sprcha, ktorej prúd nastavte čo najprudšie. Skúste vydržať čo najvyššiu teplotu. Čím cielenejšie zasahujete prúdom vody bolestivý bod, tým je pôsobenie tepla účinnejšie na odstránenie bolesti. Použite aj bahenné a rašeIinové zábaly. Ich nevýhodou je, že pomerne rýchlo vychladnú.
 • Autogénny tréning.
 • Kúpele s bylinkovými prísadami.
 • Liečebnou gymnastikou. Cvikmi, ktorými sa naučíte aktívne naťahovať celú krčnú chrbticu a držať panvu v správnej polo­he; keď ju držíte správne, automaticky sa zlepší aj držanie krčnej chrbtice a odbremení sa celý pletenec hornej končatiny. Krk by mal byť vzadu vždy dlhší ako vpredu. Uvoľnením zablokovaných stavcových kÍbov a stabilizovaním priveľmi pohyblivých častí. Uvoľnením svalstva šije naťahovaním, tep­lom (zábaly) a masážou. Tréningom pretiahnutých a tým zo­slabených krčných svalov. Cvikmi na úpravu držania krčnej chrbtíce.
 • Keď treba, extenziou - naťahovaním krčnej chrbtice na intenzívne uvoľnenie bolesti z napätia spôsobenej tlakom. Chrbtica by sa mala naťahovať rukami, aby sa súčasne rozhý­bala krčná chrbtica, našli sa prípadne funkčné poruchy a uvoľ­nili blokády.
 • Chiropraxiou alebo manuálnou terapiou na uvoľnenie blo­kádya úpravu nesprávneh o držania chrbtice.
 • Akupresúrou , masážami

Upozornenie: Priveľmi intenzívne cviky na krčnú chrbticu škodia, napríklad prudké otáčanie alebo kývanie hlavou. Takisto je škodlivé držať hlavu zaklonenú, lebo zosílený tlak pôsobí nesprávnym smerom. Plávať iba kraulom,aby sme priveĺmi neprehýbali krčnú chrbticu. Plávať na chrbte je pre krčnú chrbticu oveĺa zdravšie. Pri bicyklovaní musíme sedieť tak, aby sme veľmi neohýbali krčnú chrbticu. Opatrne aj rpi šití na šiacom stroji.