Bolesti pri artróze chrbtice

Zmeny na chrupavkách a kostných častiach stavcov sa vy­skytujú v ktorejkoľvek časti chrbtice. Vznikajú v krčnej aj v bedrovej chrbtici. V krížoch sa prejavujú najväčšmi. preto si o týchto ťažkostiach povieme viac.

Aký je charakter bolesti?

Bolesť nie je veľmi prudká, zväčša ju vnímame podvedome. Závisí od stupňa a miesta už vyskytujúcich sa zmien na chru­pavkách a kostiach. Pri tlaku na väzy je skôr ťahavá, pri tlaku na korene nervov bodavá. Niekedy pripomína ischiatické bo­lesti. Niekedy vyviera zvnútra a je tupá.

Čo vás bolí?

Postihnuté stavcové kÍby, ich kÍbové puzdrá, podráždené väzy a stiahnuté svalstvo.

Kedy sa bolesť prejavuje?

Neprejavuje sa naraz, ale postupne narastá. Často nezávisí od pohybu, ale môže sa zväčšovať aj kÍbovým posunom. Zápalo­vo podráždené kÍby môžu bolesť ešte znásobiť. Nájsť polohu. v ktorej bolesti povolia, je takmer nemožné.

Čo vyvoláva bolesť?

Priveľký pohyb postihnutých stavcových kÍbov, pomliaždenie väzov, podráždenie puzdra. Bolesti vznikajú pri natiahnuti alebo silnom stlačení, pri veľkou pohyblivosťou alebo bloká­dou kÍbov.

Ako reaguje telo na bolesť?

Svaly sa mimovoľne sťahujú a usilujú sa pohyblivé kíby udrža{ v pôvodnej polohe. Silne sa napínajú chrbtové svaly. pri pata­se o uvoľnenie hybnosti v krížoch sa v sede inštinktívne pdf­bame dozadu.

Ako si môžete pomôcť:

  • Liečebnou gymnastikou, masážami posilňovaním chrbtice
  • Ošetrovaním bolestivého bodu bylinnými olejmi,pripadne ultrazvukom.
  • Stabilizujúcimi cvikmi na upokojenie podrážde­ných bodov, cvikmi na držanie tela, na odľahčenie.

Upozornenie: Plocha. na ktorej sedíte, musí byť vodorovná. nesmiete sa zvažovať dozadu.
Vyhýbajte sa druhom športu, ktoré stláčajú chrbticu. Opatrne sa predkláňajte a otáčajte, napríklad pri vysávaní. nakladaní a vykladaní z auta. Opatrne si počínajte keď musíte dvíhať niečo ťažké. Nezohýbajte sa, ale si čupnite.

Možnosti liečby iliosakrálneho kÍbu

Iliosakrálny klb je pre uvoľnenie väzov medzi panvovými lopatamí a krížovou kosťou náchylný na bolestivé zablokovanie a dráždenie v oblasti skíbenia. Bohužial', proti takémuto zablokovaniu a na jeho prevenciu možno poradiť len veľmi málo. Napriek tomu môžete pri nestabilnom iliosakrálnom kÍbe sami urobiť niečo na zmenšenie ťažkostí.

Ako si môžete pomôcť:

  • Intenzívne posílňovať cvíkmi chrbtové svalstvo, najmä pan­vu a boky .
  • Bolestivé miesta ošetrovať liečivými olejmi * Prí plávaní sa snažiť robiť silné pohyby bokov a nôh.
  • Liečebnou gymnastikou. manuálnou terapiou. ktorá uvoľňuje blokádu kÍbovej štrbiny. KÍb sa po uvoľnení mobilizuje a tré­nuje sa panvové svalstvo. Bolestivé miesta sa môžu ošetriť bodovou masážnou technikou (akupresúrou)