Prírodné liečiteľstvo

Postoj verejnosti k prírodnému liečiteľstvu sa podstatne zmenil k lepšiemu. Ešte do 80-tych rokov minulého storočia bolo ľudové liečiteľstvo veľké tabu hlavne vo východnej Európe. K tejto téme nebola dostupná odborná literatúra a prednášky z niektorých praktik prírodného liečiteľstva boli pre verejnosť skôr výnimočné.

Masáže v rehabilitačno kúpelných strediskách boli len klasické a športové. Celkom zvláštne postavenie mala spočiatku herbálna liečba – fytoterapia. Dnes sa do popredia dostáva homeopatia , liečba akupunktúrou, akupresúrne masáže , ktoré sa rozrástli do mnohých foriem prevzatých z tisícročnej tradície z východu. Tieto masáže vychádzajú hlavne zo starej čínskej a indickej medicíny a behom stáročí sa technika zdokonalovala , ale jednoznačne sa držala toku energií ľudského tela a akupunktúrnych bodov v jednotlivých yin a yangových dráhach.

V prírodnom liečiteľstve platia tri základné princípy:

1Všetky druhy chorôb majú rovnakú príčinu a síce, že v tele jednotlivca po celé roky sužovaním zlým spôsobom života, sa postupne zhromažďujú odpadové látky a látky, ktoré telo odmieta. Z toho vyplýva, že jediný spôsob ako chorobu liečiť, je zbaviť sa týchto akumulovaných najmä toxických látok.

2Telo sa samo snaží zbaviť odpadových , toxických látok ale u každého jednotlivca len do určitej doby. Samozrejme je to iné u dedičnej indispozícií a ťažkých infekčných chorobách. Pri prepuknutí choroby, tradičná medicína sa usiluje symptómy zatlačiť pod povrch a časom sa opäť objavia. Pri pravidelnom používaní prírodného liečenia pomáhame organizmu sa zbavovať všetkých odpadových látok v tele.

3Telo má v sebe dosť síl vrátiť sa k normálnemu stavu, nazývaného zdravie, za predpokladu, že telu pomôžeme aj prírodnou liečbou a životosprávou.

V dnešnej dobe má prírodné liečiteľstvo obrovské množstvo foriem liečby:

Fytoterapia

Liečba bylinami a ich extraktmi. Pomaličky sa v pravej forme vytráca. Pohodlnejšie je pre človeka zhltnúť tabletku a odstrániť dočasný problém, ako strácať čas robením si bylinných čajov počas dňa, nedajbože venovať sa zberom liečivých bylin.. Fytoterapia má skôr preventívny účinok. Niektoré zdravotné problémy človeka vyžadujú dlhodobejšie účinky jednotlivých byliniek. Bylinky by sa mali striedať, doporučuje sa krátkodobejšie užívanie jednotlivých druhov. V dnešnej dobe máme obrovský výber aj z ďalekých končín sveta. Nepísané pravidlo hovorí, že človek má užívať byliny z kraja, z ktorého pochádza, má na telo lepší účinok. Veľa ludí väčšinou nesprávne pripravuje bylinné čaje a užíva skôr porcované, takže účinok je max. len osviežujúci. Lepšie sú sypané , ešte lepšie čerstvo nazbierané v určitom období pre liečbu. Sušené byliny by nemali byť staršie ako 2 roky. Zmes byliniek by mala obsahovať bylinky s podobnými účinkami. Niektoré bylinky vyžadujú zápar na niekoľko minút, s obsahom horčín na niekoľko sekúnd,, iné len studený výluh, atd. Každá bylinka má svoju technológiu spracovania. Zásadne na bylinky nepoužívame kovové nádoby, doporučuje sa keramika, maximálne sklo. Zásadne bylinné čaje nesladíme!!Málo ľudí pozná kontraindikácie liečivých bylin, poznám prípady keď si bylinkami poškodili zdravie. Do popredia sa skôr dostáva homeopatia. V kapitole Ochorenia sú recepty a spôsoby používania liečivých bylin na rôzne zdravotné ťažkosti.

Arómoterapia

Účinok rôznych druhov vôni (kvetov, rastlin, korenín atd). Požívajú sa aromatické éterické oleje na ovplyvňovanie zdravotného a psychického stavu. Termín zaviedol v dvadsiatych rokoch francúzsky chemik René Maurice Gattefossé. Arómaterapia je jednou z metód prírodnej (naturálnej) medicíny. Aplikáciou silíc (éterické oleje) liečia sa rozličné ochorenia. Silice obsahujú látky, ktorých liečivé účinky sa používajú aj v mnohých liekoch.

Bachove lieky z kvetov

Túto terapiu objavil Dr. Edward Bach (1886 - 1936). Dr. Bach po vyštudování medicíny zastával rôzne posty v londýnských nemocniciach. Pritom si začal viac všímat lekárov a ich pacientov a zjistil, že lekári sa málo, alebo vôbec zaujímajú o pacientov duševný stav, alebo ich povahu, čo on sám považoval za kľúč k nemociam a uzdraveniu. Objavil esencie z kvetov nejedovatých, divoko rastúcich rastlín a stromov, z ktorých pripravil homeopatický liek. Podávajú sa v kombinácii esencií (najviac 6 – 7 esencií v zmesi), ktorá čo najširšie pokryje celkový duševný stav človeka. Užívajú sa 4 krát denne 4 kvapky pod jazyk, alebo sa môžu nakvapať do akéhokoľvek nápoja. Esencia pôsobí svojou vibráciou, ktorá harmonizuje negatívne emócie. Takto môže neutralizovať aj negatívne následky týchto emócií, či už sú fyzické, mentálne alebo duševné.

Homeopatia

Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci. Homeopatia ako ju dnes poznáme bola založená nemeckým lekárom Fridrichom Samuelom Hahnemannom (1755-1843). V homeopatii sa podáva liek na naštartovanie vlastných obranných mechanizmov. Je to teda liečba súboru príznakov, pomocou ktorých organizmus prejavuje svoju poruchu. Pri príprave homeopatík sa suroviny rastlinného, živočíšneho, minerálneho alebo chemického pôvodu spracovávajú podľa presných technologických postupov na tinktúry, roztoky, práškové formy, z ktorých sa potom špecifickým riedením (potenciovaním) získajú hotové lieky vhodné na použitie.. Pri príprave homeopatík sa vychádza zo základných liečivých látok, ktoré sú približne zo 65 % rastlinného, 5 % živočíšneho, 28 % minerálneho a 2 % chemického pôvodu. Systém riedenia je vlastne pomer liečivej látky a rozpúšťadla .Využíva sa asi 3000 homeopatických liekov.

Osteopatia

Dr. Alan Stoddard vytvoril metódu, ktorá sa zaoberá zavádzaním a udržiavaním normálnej štrukturálnej integrity tela. Dosahuje sa manipuláciou kĺbov,aby sa im vrátila normálna poloha a pohyblivosť. Práca osteopata hlavne spočíva v liečbe chrbtice. To je skôr špecializácia pre profesionálneho odborníka.

Chiropraxia

Diagnostika a liečba porúch kĺbov, najmä chrbtice a ich vplyvov na nervovú sústavu. Názov pochádza z gréčtiny a znamená ručná prax, alebo liečba manipuláciou. Ako prvý s tým prišiel Hippokrates. Zahŕňa súbor manipulačných techník, založených na prirodzenom pohybe časti tela riadeným terapeutom, ktoré umožňujú napravenie kĺbov ako aj nekĺbových kostných spojení a svalov zároveň. Hlavným cieľom je odstránenie bolesti a kvalitatívne zlepšenie ohybnosti pohybového aparátu. Veľmi dôležitou súčasťou je správne dýchanie, presnejšie rytmus dýchania. Pri výdychu dochádza k celkovému uvoľneniu tela, a tým aj k uvoľneniu napätia v postihnutej časti. Výdych tak umožňuje bezpečnú a účinnú manipuláciu.

Terapie

Eexistuje veľa foriem. Napríklad terapia tancom, hudbou, umením, fyzioterapia,magnoterapia ,hypnoterapia -hypnóza , autosugescia, meditácie,. hlboká viera atd.

Polaritná terapia

Využívajú sa prvky prírodnej liečby a manipilačných psychologických a parapsychologických terapii. Použitím rozličných technik možno odstrániť bloky a umožniť voľné prúdenie energie a vytvorť harmonický neutrálny stav.

Psychotronika

Poznanie psychotroniky súvisí s mnohými odbormi, tento interdisciplinárny prístup nebol v minulosti (u nás ani teraz) docenený, je úzko spätý s fyzikou, a to ešte s tou časťou fyziky, ktorá sa dnes dotvára a je v štádiu teórií a hypotéz. Až v poslednej dobe sa výskum významne posúva dopredu. Tento výskum je spätý s človekom, s jeho psychikou, s jeho samotnou podstatou, a taký výskum ide vždy pomalý. Sú štáty, ktoŕí majú odborníkov na psychotroniku v liečených zariadeniach a v nemocniciach pri ťažkých stavoch pacientov, čo u nás nie je docenené