Orientálne terapie

Orientálne terapia

Akupunktúra a akupresúra

Názov pochádza z latinského slova acus (ihla) a punctura (pichať) Používa sa na označenie metódy, pri ktorej sa na presne určených miestach tela vpichávajú do pokožky ihličky. Je to stimulácia (podráždenie) niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne body vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Bez ihiel : je to hlboký kolmý tlak prstom na určené miesto na tele, smerujúce vždy do stredu tela. Začína sa slabším tlakom, potom sa tlak zväčšuje až na hranici znesiteľnosti a končí sa zmiernením tlaku. Trvanie 7 sekúnd a nasleduje 5 sekundova pauza. Opakuje sa niekoľkokrát po dobu 3-5 minút.

Čítať ďalej...